Mój stan

Aktualności

Holowanie 1000 km ! Klauzula zwiększonej odległości holowania w PZU Auto Pomoc Super
15.11.2012

Od 15 listopada 2012 roku

 

KLAUZULA ZWIĘKSZONEJ ODLEGŁOŚCI HOLOWANIA W PZU AUTO POMOC SUPER

Ustala się, z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia PZU Auto Pomoc (PAP) w wariancie Super, że za opłatą dodatkowej składki, § 30 pkt 2 ogólnych warunków ubezpieczenia PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych otrzymuje następujące brzmienie:

„2) holowania pojazdu w przypadku jego unieruchomienia wskutek wypadku, awarii pojazdu lub użycia niewłaściwego paliwa, jeżeli naprawa na miejscu, o której mowa w pkt 1, nie jest możliwa przez przedstawiciela PZU SA; holowanie odbywa się jednorazowo do wybranego przez ubezpieczonego miejsca:

a) w przypadku wypadku ubezpieczeniowego zaistniałego na terytorium RP - na odległość od miejsca zatrzymania pojazdu do docelowego miejsca holowania,

b) w przypadku wypadku ubezpieczeniowego zaistniałego na terytorium innych niż RP państw Europy (z wyłączeniem Mołdawii i Rosji), a także na terytorium Algierii, Maroka, Izraela i Tunezji w związku z wypadkami ubezpieczeniowymi, które zaszły na terytorium tych państw - na odległość do 1.000 km, liczoną od miejsca zatrzymania pojazdu do docelowego miejsca holowania; w przypadku holowania na odległość dalszą niż 1.000 km, koszty holowania powyżej tej odległości ponoszone są przez ubezpieczonego;

w razie zajścia wypadku, awarii pojazdu lub użycia niewłaściwego paliwa poza godzinami pracy warsztatu (np. w porze nocnej lub w dni wolne od pracy), PZU SA organizuje i pokrywa także koszty parkowania pojazdu do dnia, w którym możliwe będzie jego dalsze holowanie do warsztatu, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 3 dni; holowanie na parking i z parkingu traktowane jest jako jednorazowe holowanie, którego koszt pokrywa PZU SA;

jeżeli wypadek ubezpieczeniowy zaszedł za granicą RP, a docelowe miejsce holowania pojazdu znajduje się w RP, wówczas PZU SA organizuje i pokrywa koszt holowania za granicą RP na odległość do 1.000 km, liczoną od miejsca zatrzymania pojazdu do granicy RP oraz od granicy RP do docelowego miejsca zamieszkania; w przypadku holowania za granicą RP na odległość dalszą niż 1.000 km, koszty holowania powyżej tej odległości ponoszone są przez ubezpieczonego;"

Wyszukaj
Aktualności
Formy płatności

Akceptujemy formy płatności: gotówka, przelew bankowy oraz karta płatnicza

Strona 1 z 2  > >>

Dla rowerzystów Bezpieczny Rowerzysta

"Bezpieczny Rowerzysta" jest pakietem obejmującym ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, bagażu podróżnego i casco roweru

12.06.2013
Więcej >
Agenci mocno pomocni!

Na nas możesz zawsze polegać i chętnie zawsze pomożemy. I nigdy nie pudłujemy :)

http://mocnopomocni.pl/
28.05.2013
Więcej >
Akcja Lawinowe ABC
PZU od wielu lat angażuje się w programy wpływające na szeroko rozumiane bezpieczeństwo...
16.12.2012
Więcej >
Masz dom? Masz obowiązki
O czym właściciel domu wiedzieć powinien
07.12.2012
Więcej >
Holowanie 1000 km ! Klauzula zwiększonej odległości holowania w PZU Auto Pomoc Super
Najlepsze na rynku polskim warunki pod względem holowania pojazdu
15.11.2012
Więcej >
Głowy do góry! Pokaż jak wielkim jesteś kibicem!
Wybierasz się na mecz? Jesteś wielkim kibicem? Pokaż to! Wyróżnij się spośród kibiców. Zmieńmy wspólnie trybuny na dobre. Instrukcja...
08.06.2012
Więcej >
Zniżka AC za Zniżkę OC

Od 1 lipca 2012r. długo wyczekiwana promocja!

04.06.2012
Więcej >
Flota pojazdów Klientów Korporacyjnych
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla Klientów Korporacyjnych posiadających flotę co najmniej 20 pojazdów.
24.05.2012
Więcej >
Auto zastępcze na cały czas naprawy
Opcja PZU Auto Non Stop – pełna obsługa serwisowa w przypadku szkody z AC
23.05.2012
Więcej >
PZU Ochrona Zniżek OC AC
Długo pracujesz na zniżki, szybko tracisz w razie kolizji. Zabezpiecz zniżki wybierając dodatkową opcję Ochrona Zniżek - już od 10 zł w OC na rok. Chroń swoje zniżki. Zaoszczędzisz!
22.05.2012
Więcej >