Mój stan

Gwarancje E-myto

Gwarancja ubezpieczeniowa do Umowy z Użytkownikiem dla konta w trybie z odroczoną płatnością (gwarancja ubezpieczeniowa E-myto)

 

Gwarancja zabezpiecza wierzytelności Skarbu Państwa reprezentowanego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), przysługujące z tytułu pobierania opłat elektronicznych za użytkowanie niektórych typów infrastruktury drogowej przez pojazdy ciężarowe oraz autobusy. Gwarancja ta jest przeznaczona dla osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą – którymi będą głównie podmioty należące do branży transportowej.

 

Zakres i przedmiot gwarancji

Przedmiotem tej gwarancji ubezpieczeniowej jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku gdy podmiot, na wniosek którego gwarancja została udzielona, nie dokonał zapłaty za korzystanie z dróg krajowych lub ich odcinków. Gwarancja ubezpieczeniowa E-myto stanowi zabezpieczenie zapłaty wierzytelności przysługujących Beneficjentowi wobec Zobowiązanego w związku z korzystaniem z dróg krajowych lub ich odcinków, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych. Suma gwarancyjna wskazana w gwarancji odpowiada wysokości potencjalnej płatności wraz z odsetkami ustawowymi.

 

Korzyści

Korzyści wynikające z korzystania z gwarancji ubezpieczeniowej E-myto: spełnienie wymogu złożenia przez Użytkownika dróg krajowych zabezpieczenia wykonania zobowiązania, możliwość skorzystania z odroczonego terminu płatności, dostosowanie wzoru gwarancji E-myto do wymagań Beneficjenta, zwiększenie wiarygodności firmy jako partnera biznesowego.

 

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem takiej gwarancji, zapraszamy do kontaktu - Renata Marszałek tel. 504190195

Wyszukaj
Aktualności
Formy płatności

Akceptujemy formy płatności: gotówka, przelew bankowy oraz karta płatnicza

Dla rowerzystów Bezpieczny Rowerzysta

"Bezpieczny Rowerzysta" jest pakietem obejmującym ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, bagażu podróżnego i casco roweru

12.06.2013
Więcej >
Masz dom? Masz obowiązki
O czym właściciel domu wiedzieć powinien
07.12.2012
Więcej >
Zniżka AC za Zniżkę OC

Od 1 lipca 2012r. długo wyczekiwana promocja!

04.06.2012
Więcej >
Auto zastępcze na cały czas naprawy
Opcja PZU Auto Non Stop – pełna obsługa serwisowa w przypadku szkody z AC
23.05.2012
Więcej >
PZU Ochrona Zniżek OC AC
Długo pracujesz na zniżki, szybko tracisz w razie kolizji. Zabezpiecz zniżki wybierając dodatkową opcję Ochrona Zniżek - już od 10 zł w OC na rok. Chroń swoje zniżki. Zaoszczędzisz!
22.05.2012
Więcej >
Zniżki dla grup zawodowych
zniżki dla policjiZniżki specjalne 10% i 20% dla grup zawodowych
06.03.2012
Więcej >