Mój stan

OC architekta, pracowni architektonicznej

oc dla architekta

Ubezpieczenie dla pracowni architektonicznej

PZU SA obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną pracowni architektonicznej za szkody powstałe wskutek wykonywania czynności zawodowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i zezwoleniami, polegające na:

1) projektowaniu budowlanym lub budowlano-technicznym,

2) sprawdzaniu projektów architektoniczno-budowlanych,

3) wykonywaniu nadzoru inwestorskiego,

4) sprawowaniu kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,

5) rzeczoznawstwie budowlanym,

6) sprawowania nadzoru autorskiego.

W ramach umowy ubezpieczenie PZU SA ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z całej działalności zawodowej ubezpieczonego, określonego projektu albo jednej z czynności zawodowej. Zakres ubezpieczenia, po opłaceniu dodatkowej składki, może zostać rozszerzony o klauzule dodatkowe, obejmujące szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który miał miejsce poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu, wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu, będące następstwem zniszczenia lub zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów, związanych z wykonywaniem czynności zawodowych.


budowa bloku

Ubezpieczenie dla architektów oraz inżynierów budownictwa

Ubezpieczenie skierowane jest do architektów, inżynierów budownictwa, oraz urbanistów wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Obowiązek ubezpieczenia wynika z art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, oraz urbanistów. Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów i inżynierów budowlanych to: spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, oraz urbanistów. zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem prowadzonej działalności; większa wiarygodność ubezpieczonego dla jego kontrahentów, poczucie bezpieczeństwa; w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, PZU wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie, świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową, ratalny schemat płatności pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań klienta, sprawna i rzetelna obsługa, zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody.

Rozporządzenie MF w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC architektów oraz inżynierów budownictwa (11.12.2003)


Wyszukaj
Aktualności
Formy płatności

Akceptujemy formy płatności: gotówka, przelew bankowy oraz karta płatnicza

Dla rowerzystów Bezpieczny Rowerzysta

"Bezpieczny Rowerzysta" jest pakietem obejmującym ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, bagażu podróżnego i casco roweru

12.06.2013
Więcej >
Masz dom? Masz obowiązki
O czym właściciel domu wiedzieć powinien
07.12.2012
Więcej >
Zniżka AC za Zniżkę OC

Od 1 lipca 2012r. długo wyczekiwana promocja!

04.06.2012
Więcej >
Auto zastępcze na cały czas naprawy
Opcja PZU Auto Non Stop – pełna obsługa serwisowa w przypadku szkody z AC
23.05.2012
Więcej >
PZU Ochrona Zniżek OC AC
Długo pracujesz na zniżki, szybko tracisz w razie kolizji. Zabezpiecz zniżki wybierając dodatkową opcję Ochrona Zniżek - już od 10 zł w OC na rok. Chroń swoje zniżki. Zaoszczędzisz!
22.05.2012
Więcej >
Zniżki dla grup zawodowych
zniżki dla policjiZniżki specjalne 10% i 20% dla grup zawodowych
06.03.2012
Więcej >