Mój stan

Pzu Ekspert

ubezpieczenie dla przedsiębiorstw

Ubezpieczenie dla przedsiębiorstw

 

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców

Ubezpieczenie ogniowe należy do najstarszych i najpopularniejszych ubezpieczeń majątkowych. Zapewnia fundamentalną ochronę majątku ubezpieczanej Firmy przed skutkami szkód o charakterze katastroficznym, mogących powodować poważne straty finansowe, wynikające z utraty lub zniszczenia aktywów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Zakres podstawowy polisy obejmuje ubezpieczenie od ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia. Zakres rozszerzony ubezpieczenia umożliwia dostosowanie ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb klienta. Odpowiedzialność może zostać rozszerzona dodatkowo o jedną lub więcej z następujących grup ryzyka powódź, huragan, deszcz nawalny, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, katastrofa budowlana, upadek drzew lub budowli, następstwa szkód wodociągowych.

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców

 

2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia jednostek prowadzących działalność gospodarczą

Zakresem ochrony objęte są szkody wskutek kradzieży z włamaniem lub wskutek rabunku, powstałe w miejscu ubezpieczenia (lokalu) wskazanym w umowie ubezpieczenia. Ponadto ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte szkody w gotówce i innych wartościach pieniężnych powstałe w czasie transportu (przenoszenia lub przewożenia), w związku z rabunkiem, zdarzeniami, które uniemożliwiły ochronę powierzonych wartości pieniężnych osobie wykonującej transport wskutek nagłej śmierci lub nagłej ciężkiej choroby, ciężkiego uszkodzenia ciała wywołanego nieszczęśliwym wypadkiem, zniszczenia lub uszkodzenia środka transportu użytego do przewozu wartości pieniężnych w wyniku katastrofy, pożaru, uderzenia pioruna lub wybuchu. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szyby i inne przedmioty szklane. Wysokość odszkodowania uwzględnia koszty demontażu i montażu. Zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o dodatkowe koszty związane z naprawieniem szkody.

Ogólne warunki ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia jednostek prowadzących działalność gospodarczą


3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szyby i inne przedmioty szklane. Wysokość odszkodowania uwzględnia koszty demontażu i montażu. Zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o dodatkowe koszty związane z naprawieniem szkody.

Ogólne warunki ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia


4. OC dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy

Najczęściej zawierane dobrowolne ubezpieczenie OC, nazywane ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej ogólnej. Chroni majątek ubezpieczonego przed finansowymi obciążeniami wynikającymi z konieczności naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Jednocześnie chroni poszkodowanego przed ewentualną niewypłacalnością sprawcy szkody, poprzez przerzucenie na zakład ubezpieczeń zobowiązań odszkodowawczych ubezpieczonego.

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy

Wyszukaj
Aktualności
Formy płatności

Akceptujemy formy płatności: gotówka, przelew bankowy oraz karta płatnicza

Dla rowerzystów Bezpieczny Rowerzysta

"Bezpieczny Rowerzysta" jest pakietem obejmującym ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, bagażu podróżnego i casco roweru

12.06.2013
Więcej >
Masz dom? Masz obowiązki
O czym właściciel domu wiedzieć powinien
07.12.2012
Więcej >
Zniżka AC za Zniżkę OC

Od 1 lipca 2012r. długo wyczekiwana promocja!

04.06.2012
Więcej >
Auto zastępcze na cały czas naprawy
Opcja PZU Auto Non Stop – pełna obsługa serwisowa w przypadku szkody z AC
23.05.2012
Więcej >
PZU Ochrona Zniżek OC AC
Długo pracujesz na zniżki, szybko tracisz w razie kolizji. Zabezpiecz zniżki wybierając dodatkową opcję Ochrona Zniżek - już od 10 zł w OC na rok. Chroń swoje zniżki. Zaoszczędzisz!
22.05.2012
Więcej >
Zniżki dla grup zawodowych
zniżki dla policjiZniżki specjalne 10% i 20% dla grup zawodowych
06.03.2012
Więcej >