Oddział PZU ul. Pilotów 10 | pon-pt 8.00 – 16.00 | tel. 12 308 26 76

Agencja os. Szklane Domy 1 | Pon. 8-18; wt-pt 9-17, Sb.(2 i 4 m-ca) 9-13 | tel. 504 190 195

Gwarancje ubezpieczeniowe

Co to jest gwarancja

Gwarancja jest pisemnym zobowiązaniem Ubezpieczyciela (PZU) do zapłacenia określonej sumy pieniężnej, w przypadku, gdy Klient (Zleceniodawca) nie wykona wymienionych w gwarancji zobowiązań wobec osoby trzeciej, czyli Beneficjenta gwarancji.

Do kogo kierowany jest produkt

Gwarancje ubezpieczeniowe PZU adresowane są do osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, do jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą oraz do instytucji non profit. Z gwarancji PZU mogą korzystać zarówno Klienci Korporacyjni, jak i Klienci z sekmentu MSP.

Zalety korzystania z gwarancji ubezpieczeniowych w PZU

– wiodąca rola PZU na rynku ubezpieczeń, gwarantująca kompleksową obsługę

– indywidualnie ustalana cena

– krótki czas rozpatrywania wniosków

– dostosowanie wzorów gwarancji do wymogów rynkowych – indywidualne negocjacje tekstów gwarancji

Gwarancje ubezpieczeniowe PZU

– wspomagają rozwój firmy

– zwiększają wiarygodność firmy jako partnera w interesach

– minimalizują ryzyko związane z inwestycją

– ograniczają konieczność zamrażania własnych środków

– zwiększają płynność finansową firmy

– pozwalają wypełnić wymóg złożenia zabezpieczenia

Stronami gwarancji są

– Beneficjent gwarancji – podmiot uprawniony do dochodzenia zapłaty z tytułu gwarancji w przypadku, gdy spełnione zostaną warunki tej zapłaty określone w gwarancji

– Gwarant (PZU) – podmiot udzielający gwarancji

 

Nasza Agencja oferuje następujące gwarancje:

GWARANCJE KONTRAKTOWE

gwarancja zapłaty wadium

gwarancja należytego wykonania kontraktu

gwarancja właściwego usunięcia wad lub usterek

gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad

gwarancja zwrotu zaliczki

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE ZAPŁATY

gwarancja zapłaty wierzytelności kontraktowych

gwarancja zapłaty za roboty budowlane

gwarancja zwrotu zapłaty dokonanej podwykonawcy za roboty budowlane

GWARANCJE HANDLOWE

gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych

GWARANCJE CELNE I AKCYZOWE

gwarancja zapłaty długu celnego

gwarancja składana jako zabezpieczenia akcyzowe

GWARANCJE KAUCYJNE

gwarancja zapłaty czynszu

GWARANCJE KONCESYJNE

gwarancja wykonania zobowiązań z tytułu usuwania i likwidacji negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku

– gwarancja wykonania zobowiązań z tytułu świadczonych usług turystycznych

GWARANCJE TIR

gwarancja zapłaty cła i innych opłat z tytułu operacji z wykorzystaniem karnetu TIR

 

Osoba do kontaktu w sprawie ubezpieczenia gwarancji – Renata Marszałek k: 504190195.

Na życzenie prześlemy Państwu wnisek do samodzielnego wypełnienia lub wspólnie z naszym agentem. Ponadto niezbędne są następujące dokumenty:

1. Dokumenty rejestrowe firmy (odpis KRS, wydruk CEIDG, statut spółki)

2. Zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z płatnościami, opinia banku prowadzącego rachunek firmy

3. Dokumenty finansowe: bilanse oraz rachunki zysków i strat z ostatnie 3 lata i sprawozdanie biegłego rewidenta za ostatni rok; deklaracje podatkowe; sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe

4. inne: ogłoszenie o przetargu (wadialna); projekt umowy; posiadane referencje.

Złożenie kompletu wymaganych dokumentów wraz z wnioskiem znacznie przyspiesza proces rozpatrywania wniosku.

Poznaj nasze pozostałe produkty:​

Firma

Dom

Podróże

Drogi użytkowniku / użytkowniczko, przechodząc dalej lub klikając przycisk "AKCEPTUJ" wyrażasz zgodę na zapisy naszej Polityki Prywatności. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności.

Jesteśmy tu dla Ciebie!

Masz Pytania? Napisz do nas, a na pewno znajdziemy rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb!