Oddział PZU ul. Pilotów 10 | pon-pt 8.00 – 16.00 | tel. 12 308 26 76

Agencja os. Szklane Domy 1 | Pon. 8-18; wt-pt 9-17, Sb.(2 i 4 m-ca) 9-13 | tel. 504 190 195

Gwarancje E-myto

Gwarancja ubezpieczeniowa do Umowy z Użytkownikiem dla konta w trybie z odroczoną płatnością (gwarancja ubezpieczeniowa E-myto)

Gwarancja zabezpiecza wierzytelności Skarbu Państwa reprezentowanego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), przysługujące z tytułu pobierania opłat elektronicznych za użytkowanie niektórych typów infrastruktury drogowej przez pojazdy ciężarowe oraz autobusy. Gwarancja ta jest przeznaczona dla osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą – którymi będą głównie podmioty należące do branży transportowej.

Zakres i przedmiot gwarancji

Przedmiotem tej gwarancji ubezpieczeniowej jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku gdy podmiot, na wniosek którego gwarancja została udzielona, nie dokonał zapłaty za korzystanie z dróg krajowych lub ich odcinków. Gwarancja ubezpieczeniowa E-myto stanowi zabezpieczenie zapłaty wierzytelności przysługujących Beneficjentowi wobec Zobowiązanego w związku z korzystaniem z dróg krajowych lub ich odcinków, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych. Suma gwarancyjna wskazana w gwarancji odpowiada wysokości potencjalnej płatności wraz z odsetkami ustawowymi.

Korzyści

Korzyści wynikające z korzystania z gwarancji ubezpieczeniowej E-myto: spełnienie wymogu złożenia przez Użytkownika dróg krajowych zabezpieczenia wykonania zobowiązania, możliwość skorzystania z odroczonego terminu płatności, dostosowanie wzoru gwarancji E-myto do wymagań Beneficjenta, zwiększenie wiarygodności firmy jako partnera biznesowego.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem takiej gwarancji, zapraszamy do kontaktu – Renata Marszałek tel. 504190195

Poznaj nasze pozostałe produkty:​

Firma

Dom

Podróże

Drogi użytkowniku / użytkowniczko, przechodząc dalej lub klikając przycisk "AKCEPTUJ" wyrażasz zgodę na zapisy naszej Polityki Prywatności. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności.

Jesteśmy tu dla Ciebie!

Masz Pytania? Napisz do nas, a na pewno znajdziemy rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb!