Oddział PZU ul. Pilotów 10 | pon-pt 8.00 – 16.00 | tel. 12 308 26 76

Agencja os. Szklane Domy 1 | Pon. 8-18; wt-pt 9-17, Sb.(2 i 4 m-ca) 9-13 | tel. 504 190 195

OC architekta, pracowni architektonicznej

Ubezpieczenie dla pracowni architektonicznej

PZU SA obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną pracowni architektonicznej za szkody powstałe wskutek wykonywania czynności zawodowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i zezwoleniami, polegające na:

1) projektowaniu budowlanym lub budowlano-technicznym,

2) sprawdzaniu projektów architektoniczno-budowlanych,

3) wykonywaniu nadzoru inwestorskiego,

4) sprawowaniu kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,

5) rzeczoznawstwie budowlanym,

6) sprawowania nadzoru autorskiego.

W ramach umowy ubezpieczenie PZU SA ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z całej działalności zawodowej ubezpieczonego, określonego projektu albo jednej z czynności zawodowej. Zakres ubezpieczenia, po opłaceniu dodatkowej składki, może zostać rozszerzony o klauzule dodatkowe, obejmujące szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który miał miejsce poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu, wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu, będące następstwem zniszczenia lub zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów, związanych z wykonywaniem czynności zawodowych.

Ubezpieczenie dla architektów oraz inżynierów budownictwa

Ubezpieczenie skierowane jest do architektów, inżynierów budownictwa, oraz urbanistów wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Obowiązek ubezpieczenia wynika z art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, oraz urbanistów. Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów i inżynierów budowlanych to: spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, oraz urbanistów. zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem prowadzonej działalności; większa wiarygodność ubezpieczonego dla jego kontrahentów, poczucie bezpieczeństwa; w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, PZU wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie, świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową, ratalny schemat płatności pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań klienta, sprawna i rzetelna obsługa, zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody.

Rozporządzenie MF w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC architektów oraz inżynierów budownictwa (11.12.2003)

Poznaj nasze pozostałe produkty:​

Firma

Dom

Podróże

Drogi użytkowniku / użytkowniczko, przechodząc dalej lub klikając przycisk "AKCEPTUJ" wyrażasz zgodę na zapisy naszej Polityki Prywatności. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności.

Jesteśmy tu dla Ciebie!

Masz Pytania? Napisz do nas, a na pewno znajdziemy rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb!