Autocasco (AC)

PZU AUTO AC

Wypłacimy odszkodowanie
np. za:

 • uszkodzenie pojazdu, niezależnie czy stało się to przez Ciebie
      czy inną osobę,
 • zniszczenie pojazdu np. przez grad, pożar, powódź czy inny żywioł,
 • kradzież pojazdu,
 • kradzież wyposażenia np. radia.

PZU Auto AC to zakres All risk tj.
Od Wszystkich Ryzyk.

Możliwe warianty to:

 • Warsztat / Optymalny
 • Ochrona Zniżek
 • Auto Non Stop
 • Bagaż
 • AC Mini
 • Stała wartość pojazdu
 • Nieredukcyjna suma ubezpieczenia

Możliwość płatności ratalnej (od 2 do 12 rat - zależnie od wartości AC)

Poznaj nasze pozostałe produkty:​

Firma

Dom

Podróże