Bagaż

Bagaż przewożony w pojeździe

Kupując ubezpieczenie AC w PZU, możesz rozszerzyć jego zakres o szkody związane z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą bagażu przewożonego w ubezpieczonym pojeździe lub w bagażniku zewnętrznym.

Górna granica odpowiedzialności PZU za bagaż to 5.000 złotych, zaś koszt tego ubezpieczenia to 50 złotych na rok.

Poznaj nasze pozostałe produkty:​

Firma

Dom

Podróże