Ogień i inne żywioły

Ubezpieczenie od pożaru i innych żywiołów

Zakres podstawowy polisy obejmuje ubezpieczenie od:

 • ognia
 • uderzenia pioruna
 • eksplozji
 • upadku statku powietrznego
 • akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia.

 

Zakres rozszerzony ubezpieczenia umożliwia dostosowanie ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb klienta. Odpowiedzialność może zostać rozszerzona dodatkowo o jedną lub więcej z następujących grup ryzyka:

 • powódź
 • huragan
 • deszcz nawalny
 • grad
 • lawina
 • napór śniegu lub lodu
 • trzęsienie ziemi
 • osuwanie i zapadanie się ziemi
 • uderzenie pojazdu
 • huk ponaddźwiękowy
 • dym i sadza
 • katastrofa budowlana
 • upadek drzew lub budowli
 • następstwa szkód wodociągowych.

 

Szczegóły oferty znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Poznaj nasze pozostałe produkty:​

Samochód

Dom

Podróże