Pakiet dla firm PZU Doradca

Ubezpieczenie dla przedsiębiorców

Ubezpieczenie PZU DORADCA adresowane jest do firm z segmentu MSP, których obrót w roku podatkowym nie jest większy niż 15.000.000PLN oraz których wartość majątku zgłaszanego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów nie przekracza 10.000.000 PLN. Pakiet ubezpieczeń zapewnia kompleksową ochronę całości majątku i działań związanych z prowadzeniem firmy w ramach jednej polisy. Istnieje możliwość dostosowania zakresu ubezpieczenia do konkretnych zagrożeń, związanych z prowadzeniem działalności. Warunkiem skorzystania z polisy jest wykupienie minimum dwóch ubezpieczeń, z czego obowiązkowo ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów.

Zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje:
1. ubezpieczenie budynków i mienia od ognia i innych żywiołów,
2. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
3. ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
4. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) obejmujące odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,
5. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: ubezpieczenie dotyczy sprzętu stacjonarnego i przenośnego, takiego jak laptopy lub telefony komórkowe, nośników danych i danych,
6. ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo),
7. ubezpieczenie assistance.

Zakres rozszerzony umożliwia dostosowanie ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb klienta. Oto ryzyka, jakie mogą zostać objęte ochroną w pakiecie: ogień i inne żywioły

Poznaj nasze pozostałe produkty:​

Samochód

Dom

Podróże