Oddział PZU ul. Pilotów 10 | pon-pt 8.00 – 16.00 | tel. 12 308 26 76

Agencja os. Szklane Domy 1 | Pon. 8-18; wt-pt 9-17, Sb.(2 i 4 m-ca) 9-13 | tel. 504 190 195

PZU Ekspert

Ubezpieczenie dla przedsiębiorstw

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców

Ubezpieczenie ogniowe należy do najstarszych i najpopularniejszych ubezpieczeń majątkowych. Zapewnia fundamentalną ochronę majątku ubezpieczanej Firmy przed skutkami szkód o charakterze katastroficznym, mogących powodować poważne straty finansowe, wynikające z utraty lub zniszczenia aktywów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Zakres podstawowy polisy obejmuje ubezpieczenie od ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia. Zakres rozszerzony ubezpieczenia umożliwia dostosowanie ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb klienta. Odpowiedzialność może zostać rozszerzona dodatkowo o jedną lub więcej z następujących grup ryzyka powódź, huragan, deszcz nawalny, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, katastrofa budowlana, upadek drzew lub budowli, następstwa szkód wodociągowych.

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców

 

2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia jednostek prowadzących działalność gospodarczą

Zakresem ochrony objęte są szkody wskutek kradzieży z włamaniem lub wskutek rabunku, powstałe w miejscu ubezpieczenia (lokalu) wskazanym w umowie ubezpieczenia. Ponadto ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte szkody w gotówce i innych wartościach pieniężnych powstałe w czasie transportu (przenoszenia lub przewożenia), w związku z rabunkiem, zdarzeniami, które uniemożliwiły ochronę powierzonych wartości pieniężnych osobie wykonującej transport wskutek nagłej śmierci lub nagłej ciężkiej choroby, ciężkiego uszkodzenia ciała wywołanego nieszczęśliwym wypadkiem, zniszczenia lub uszkodzenia środka transportu użytego do przewozu wartości pieniężnych w wyniku katastrofy, pożaru, uderzenia pioruna lub wybuchu. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szyby i inne przedmioty szklane. Wysokość odszkodowania uwzględnia koszty demontażu i montażu. Zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o dodatkowe koszty związane z naprawieniem szkody.

Ogólne warunki ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia jednostek prowadzących działalność gospodarczą

 

3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szyby i inne przedmioty szklane. Wysokość odszkodowania uwzględnia koszty demontażu i montażu. Zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o dodatkowe koszty związane z naprawieniem szkody.

Ogólne warunki ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

 

4. OC dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy

Najczęściej zawierane dobrowolne ubezpieczenie OC, nazywane ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej ogólnej. Chroni majątek ubezpieczonego przed finansowymi obciążeniami wynikającymi z konieczności naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Jednocześnie chroni poszkodowanego przed ewentualną niewypłacalnością sprawcy szkody, poprzez przerzucenie na zakład ubezpieczeń zobowiązań odszkodowawczych ubezpieczonego.

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy

Poznaj nasze pozostałe produkty:​

Samochód

Dom

Podróże

Drogi użytkowniku / użytkowniczko, przechodząc dalej lub klikając przycisk "AKCEPTUJ" wyrażasz zgodę na zapisy naszej Polityki Prywatności. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności.

Jesteśmy tu dla Ciebie!

Masz Pytania? Napisz do nas, a na pewno znajdziemy rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb!