PZU Dom Letniskowy

Ubezpieczenie dla działkowców

Dom letniskowy przez wiele miesięcy w roku pozostaje bez opieki, dlatego warto zdecydować się na ubezpieczenie, które zapewni odszkodowanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia domu letniskowego, budynku gospodarczego, ogrodzenia oraz pozostałego wyposażenia posesji od ognia, huraganu, powodzi oraz innych zdarzeń losowych, a ponadto ruchomości domowych, w tym narzędzi ogrodniczych oraz sprzętu sportowego od zdarzeń losowych oraz skutków kradzieży z włamaniem.

Zaletą ubezpieczenia jest możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko dewastacji tzn. umyślne zniszczenie mienia przez osoby trzecie. Najkorzystniejszy zakres obejmuje Wariant Od Wszystkich Ryzyk.

Poznaj nasze pozostałe produkty:​

Firma

Samochód

Podróże