Ubezpieczenie wierzytelności pieniężnych

Ubezpieczenie krajowego i eksportowego kredytu kupieckiego.

Ubezpieczenie krajowego kredytu kupieckiego dla segmentu małych i średnich przedsiębiorstw.

Ubezpieczenie wierzytelności powstałych w wyniku zawarcia umowy faktoringu bez regresu.

Ubezpieczenie wierzytelności pieniężnych powstałych w wyniku zawarcia umowy faktoringu odwrotnego.

Osoba do kontaktu w sprawie w/w ubezpieczeń – Renata Marszałek k: 504 190 195

Poznaj nasze pozostałe produkty:​

Firma

Dom

Podróże