Oddział PZU ul. Pilotów 10 | pon-pt 8.00 – 16.00 | tel. 12 308 26 76

Agencja os. Szklane Domy 1 | Pon. 8-18; wt-pt 9-17, Sb.(2 i 4 m-ca) 9-13 | tel. 504 190 195

OC w PZU

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych + PZU Pomoc w Drodze Komfort

Do umów OC zawartych od dnia 11 czerwca 2012 r. suma gwarancyjna w przypadku szkód:

  • na osobie to 5 000 000 EUR
  • w mieniu to  1 000 000 EUR


w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Ubezpieczenie OC potrzebne jest po to, by zapewnić poszkodowanym należne im odszkodowanie i uchronić sprawcę przed kosztami przewyższającymi jego możliwości finansowe. Odszkodowanie OC obejmuje nie tylko kosztowne naprawy pojazdów lub innego mienia, ale także odszkodowania za szkody na osobie, np. koszty leczenia, renty, odszkodowania za śmierć, utracone zarobki i wiele innych. Ponadto dodawane do OC bezpłatne ubezpieczenie Auto Pomoc Komfort zapewni niezbędną pomoc w miejscu zdarzenia. Wystarczy zadzwonić pod numer 801 102 102, aby uzyskać bezpłatne holowanie zarówno dla sprawcy, jak i poszkodowanego oraz informacje i pomoc w rozwiązywaniu wszelkich możliwych kłopotów na drodze. Polisa OC chroni właściciela pojazdu i sprawcę wypadku przed finansowymi konsekwencjami spowodowanej kolizji. Jednocześnie z tej polisy odszkodowanie otrzymują ofiary wypadku spowodowanego przez dany pojazd. Obowiązkowe OC jest nie tylko z myślą o poszkodowanych – OC + PZU Auto Pomoc Komfort + Zielona Karta to niezbędny komplet dla każdego kierowcy. Jeśli posiadasz samochód, musisz mieć polisę OC. PZU pomyślało też o Twojej wygodzie – dodatkowo otrzymasz ubezpieczenie PZU Auto Pomoc Komfort, które przyda się obu uczestnikom zdarzenia: poszkodowanemu i sprawcy. Dla wyjeżdżających do krajów, w których nie obowiązuje polisa OC – bezpłatna Zielona Karta. Dla posiadaczy OC w naszej firmie mamy niższe ceny za ubezpieczenie Autopomoc, Autoszyba i NNW Max. Udzielamy w OC do 60% zniżki za bezszkodową jazdę. Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej tj. w Austrii, Belgii, Bułgarii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, we Włoszech, na Węgrzech, Malcie, Litwie, Łotwie, Cyprze, w Czechach, Estonii, Słowacji, Słowenii, Polsce, a także w państwach spoza unii:Andorze, Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Serbii i Chorwacji.

Umowa każdorazowo jest zawierana na 12 miesięcy. Jeżeli nie zostanie wypowiedziana na piśmie najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu wskazanego na polisie, jest automatycznie przedłużana na kolejny rok. Aby tego uniknąć należy odpowiednio wcześnie przesłać wypowiedzenie umowy ubezpieczenia albo dostarczyć je ubezpieczycielowi osobiście. W przypadku wysłania oświadczenia o wypowiedzeniu przesyłką listową datą jego złożenia jest data stempla pocztowego Poczty Polskiej. Zgodnie z przepisami sprzedający pojazd zobowiązany jest do przekazania kupującemu dokumentów potwierdzających zawarcie przez niego umowy ubezpieczenia OC. Musi on także, w terminie 14 dni od daty sprzedaży samochodu, powiadomić o tym ubezpieczyciela na piśmie i przekazać dane osobowe nabywcy. Do dnia powiadomienia sprzedający i kupujący ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę należnej składki ubezpieczeniowej. Od momentu powiadomienia ubezpieczyciela o sprzedaży auta odpowiedzialność za składkę ponosi już wyłącznie nabywca. Nie ma obowiązku ubezpieczać się tam, gdzie poprzednik, umowa ubezpieczenia OC może zostać wypowiedziana w każdym czasie do końca jaj trwania.

Przykład: umowa ubezpieczenia OC została zawarta przez zbywcę na okres 1.04.2012r. – 31.03.2012r., a sprzedaż pojazdu następuje 15.07.2012r. W takiej sytuacji, jako nabywca, możesz wypowiedzieć umowę do 31.03.2012r. Jeżeli wypowiadasz umowę, zrób to na piśmie, albo dostarcz wypowiedzenie ubezpieczycielowi osobiście. Pamiętaj, że jeżeli kupiłeś auto z polisą OC, umowa nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok.

Szczegóły znajdziesz w wyciągu z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (dla umów zawieranych od 11.02.2012)

Szczegóły znajdziesz w wyciągu z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (dla umów zawieranych do 10.02.2012)

 

Posiadając OC w PZU, można skorzystać z bezpośredniej likwidacji szkody. Jeżeli sprawca kolizji, który ma OC w innej firmie niż PZU, uszkodzi Twój samochód, to my wypłacimy Ci odszkodowanie. Załatwimy też wszystkie formalności z ubezpieczycielem sprawcy.

Kary za brak OC

Bez obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) narażasz się na płacenie – z własnej kieszeni – wysokiego odszkodowania, gdy spowodujesz wypadek lub kolizję. Za brak takiej polisy grożą także surowe i nieuchronne kary finansowe. Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od:

1. rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia: samochody osobowe – równowartość 2- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę;

2. okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:

do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,

4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,

powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej;

3. minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Opłata karne za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2015 roku dla samochodu osobowego to 3 500 zł

Opłaty karne nie są wyznaczane (naliczane) przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – zarówno ich wysokość, jak i tryb nakładania i dochodzenia są ściśle określone przez przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG, i PBUK i z tego względu nie mogą podlegać negocjacjom! 

Wypowiedzenie umowy

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych należy wypowiedzieć najpóźniej dzień przed końcem ubezpieczenia. Wypowiedzenie należy dostarczyć osobiście do wybranego oddziału lub za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłając rezygnację listem poleconym.

Poznaj nasze pozostałe produkty:​

Firma

Dom

Podróże

Drogi użytkowniku / użytkowniczko, przechodząc dalej lub klikając przycisk "AKCEPTUJ" wyrażasz zgodę na zapisy naszej Polityki Prywatności. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności.

Jesteśmy tu dla Ciebie!

Masz Pytania? Napisz do nas, a na pewno znajdziemy rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb!